News
Pierwsze zapisy nazwiska Gruca na terenie Śląska
Wednesday, December 1, 2010 8:07 AM

XVII w.
Grucawa (fem.): Liber Baptisatorum Ecclesiae Loncznicenis (Łącznik, pow. Prudnik), Anno 1684-1715, sygn. 384a; 1691, str. 31 Gruczia: j.w. 1694, str. 55, 57
Kruczia: j.w. 1693, str. 50

XVIII w
Grutza: Steür-Catastrum des Oppelschen Kreyes, 1743, sygn. II/26; 1748, str. 488

XIX w.
Grucza: Adress- u. Geschäfts-Handbuch der königlich. Haupt- und Residenzstadt Breslau f.d. Jahr 1895; cz. I, str. 182 Grutza: Totenbuch der Katholischen Pfarr-Gemeinde zu Oels, 1882-1912, Arch. par. w Oleśnicy; str. 135

XX w.
Gruca: Księga adresowa Śląska II, Katowice 1927; str. 78 Grucza: Deutches Reichs-Adressbuch für Industrie, Gewerbe, Handel, Landwirtschaft, Berlin 1929; str. 8695 Grutz: Breslauer Adressbuch f.d. Jahr 1936; cz. I, str. 201 Grutza: Adressbuch Beuten (Bytom) 1930; cz. II, str. 31 Księga adersowa województwa śląskiego I, Katowice 1927, str. 59

Etymologia: nazwa prymarna, odapelatywna, od nazwy pokarmu - cf. gruca 'kasza'. Gruc- || Grucz-; cf. gruca 'owies, kasza, jęczmienna', niem. Grütze 'kasza'; cf. też gruca, grucza, gruczoł, gw. śl. grucza 'guz'. Gruca, Grucka a. Gruczka, Grucki; ogpol. Grucela.

Na podstawie: Stanisław Rospond, Słownik nazwisk śląskich, część II: G-K, 1973

Pierwsze zapisy nazwiska Grajcar na terenie Śląska
Wednesday, December 1, 2010 8:07 AM

XX w.

Grajcar: Księga adersowa województwa śląskiego I, Katowice 1927, str. 93 Księga adresowa Śląska II, Katowice 1927, str. 78
Breslauer Adressbuch f.d. Jahr 1930, cz. II, str. 373

Etymologia: nazwa prymarna, odapelatywna, od nazwy monety - cf. grajcar 'rodzaj monety'.

także: Grajcarek

XIX w.

Księgi metrykalne par. katol. Kluczbork (Wierzbica Górna, pow. Kluczbork) 1849, Arch. par. Włochy, pow. Namysłów

XX w.

Graiczarek: Adressbuch des Kreiss Cosel O.S. (Koźle) 1927;
Księga adresowa Śląska II, Katowice 1927, str. 78
Grajcarek: j.w., str. 18
Grajzarek: j.w., str. 18
Grojcarek: Einwohnerbuch der Stadt Gleiwitz (Gliwice) 1936, cz. I, str. 98
cf. niżej Krajcarek
Etymologia: nazwa sekundarna, odapelatywna, z elementem formantowym -k-; Grajcarek : Grajcar = Owiesek : Owies

Grajcar-; cf. gw. śl. grajcar 'pieniądz pruski (4 fenigi)', grajcarowy. Grajcar, Grajcarek.

Na podstawie: Stanisław Rospond, Słownik nazwisk śląskich, część II: G-K, 1973

Dysponuję aktami metrykalnymi par. Przystajń, w których nazwiska Graycar, Graycarek pojawiają się już w XVIII w. Jednak cytowane opracowanie dotyczy wyłącznie Śląska (admin).

Genealogia Gruca, Grajcar, Żyłka, Günther, Drosik
Who is online
1 signed-in user